MIEJSCE I DATA

RANGA  WYSTAWY

KLASA

LOKATA/OCENA

SĘDZIA

Rybnik, 06.05.2017

Krajowa Owczarków Niemieckich

młodzików

II, bardzo dobra

Luciano Mussolino

Świerklaniec, 27.05.2017

Krajowa Owczarków Niemieckich

młodzieży

III, bardzo dobra

Franz Knaul

Kraków, 18.06.2017

Międzynarodowa

młodzieży

I, doskonała, Naj. Junior w Rasie

Valentin Fedorov

Zakopane, 13.08.2017

Międzynarodowa

młodzieży

I, doskonała, Naj. Junior w Rasie

Bogusław Chmiel

Chorzów, 02.09.2017

Krajowa

młodzieży

I, doskonała, Naj. Junior w Rasie, Zwycięzca Rasy

Sebastian Handy

Czchów, 15.10.2017

Krajowa Owczarków Niemieckich

młodzieży

I, bardzo dobra

Ulrich Hausmann